install theme
ท า ง แ ย ก
แท่งที่สองละ #ใช้ดีหรอ #เหอะแท่งแรกกุทำหาย
ซื้อกาแฟแล้วร้านไม่ทีทอน เลยเดินไปกินข้าวก่อนแล้วจะกลับไปจ่าย
กลัวลืม…
S U N D A Y.
หลังจากตีแบท…
ท่านเปา 
คำบอกรักกลายเป็นคำหลอกหลอน…
คำออดอ้อนกลายเป็นคำว่ารำคาญ…
F r i d a y .
วันนี้มีศึก
#ผมหรือหมอยspongebob
#สีเหมือนหมอยspongebob
อายุ 17 เอง ตั้งใจดีนะ
.
หมูก้อนทอด กับ น้ำจิ้มแจ่ว
#ถามว่าเข้ากันตรงไหน #แดกๆไปเหอะ
▶△▷▼▲▽◀◁